Mag er meerdere keren een terhandstelling gedeclareerd worden bij het opknippen van een recept?

De apotheek kan en mag het voorschrift van de arts opknippen. Dat betekent dat een kleinere hoeveelheid van het medicijn verstrekt mag worden dan op het recept genoemd staat. Er mag in principe maar één terhandstelling in rekening gebracht worden.

In onze regels zijn vier situaties omschreven waarin de prestatie ‘Terhandstelling’ meerdere keren per voorschrift gedeclareerd mag worden:

  1. de periode waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven langer is dan de houdbaarheidsperiode van het medicijn;
  2. er is sprake van een herhalingsrecept;
  3. de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geadviseerd om per verstrekking een kleinere hoeveelheid van het geneesmiddel af te leveren dan het voorschrift aangeeft;
  4. uw zorgverzekeraar en de apotheek afspraken hebben gemaakt dat in bepaalde gevallen de terhandstelling vaker gedeclareerd mag worden.