Wanneer is er sprake van een herhalingsrecept?

De arts is voorschrijver, dus de arts schrijft het recept uit (voorschrift).

Dat kan een herhaalrecept zijn als de voorschrijver dat op het recept heeft gezet, ook wel 'iter' genoemd. Op een voorschrift kan dus vier maal iter staan. Dat betekent vier maal dit recept herhalen. Als dit niet op het recept staat vermeld, is het geen herhalingsrecept en mag er dus maar éénmaal een terhandstelling in rekening gebracht worden.