Mag ik de prestatie 190092 ‘Verkeerde bed, Wlz-indicatie’ declareren op de ontslagdag?

Dat mag. De NZa heeft over 2022 signalen ontvangen dat de zorgactiviteit 190092 op de ontslagdag naar een Wlz-instelling geregistreerd en gedeclareerd wordt. Vanwege een tegenstrijdigheid in de regelgeving staan we deze wijze van registreren en declareren tijdelijk toe tot de Regeling medisch-specialistische zorg is aangepast.

De prestatie 190092 wordt in plaats van een reguliere verpleegdag gedeclareerd, onder dezelfde voorwaarden als een reguliere verpleegdag. Dat staat in artikel 26, lid 4, sub a van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a). Bij een reguliere verpleegdag wordt, als aan de overige voorwaarden is voldaan, de dag van ontslag uit het ziekenhuis ook geregistreerd en gedeclareerd. Dit staat vermeld in artikel 24 lid 29 van de Regeling NR/REG-2403a.

In de voorwaarden voor de prestatie 190092 (artikel 26, lid 4, sub b van de NR/REG-2403a) staat echter dat deze prestatie gedeclareerd wordt tot de dag dat de cliënt de Wlz-zorg ontvangt op een plek bij een Wlz-zorgaanbieder of thuis. Deze voorwaarde is tegenstrijdig met de bepaling dat voor overige trajecten dezelfde voorwaarden gelden als voor een reguliere verpleegdag.

De NZa gaat deze tegenstrijdigheid in de Regeling medisch-specialistische zorg ongedaan maken met ingang van 2025. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke manier de Regeling aangepast zal worden. Tot die tijd staan wij toe dat ziekenhuizen de prestatie 190092 ook declareren op de dag van ontslag uit het ziekenhuis.

Op 28 november 2023 heeft de NZa de branchepartijen binnen de medisch-specialistische zorg en de Wlz-uitvoerders hier schriftelijk van op de hoogte gebracht.