Mag een huisarts op Goede Vrijdag de anw-tarieven in rekening brengen?

Op de website van de Rijksoverheid kunt u teruglezen dat Goede Vrijdag een officiële feestdag is. Welke tarieven voor u gelden, hangt af van uw situatie. 

Huisartsen die niet participeren in een huisartsendienststructuur (hds)

Voor huisartsen die niet participeren in een hds geldt dat er voor incidentele en acute hulplevering overdag net zoals de zorglevering in de anw-uren het anw-verrichtingentarief geldt. Is er in de overdagsituatie sprake van reguliere zorglevering? Dan kunnen de reguliere consulttarieven in rekening worden gebracht.

Huisartsen die wel participeren in een huisartsendienststructuur (hds)

Voor huisartsen die wel participeren in een hds is het afhankelijk van wat er contractueel is overeengekomen. Als Goede Vrijdag als feestdag wordt beschouwd en de hds is open, dan geldt het gedifferentieerde hds-dienstuurtarief voor een feestdag. Blijft de hds dicht? Dan kunnen huisartsen in de eigen praktijk reguliere consulttarieven in rekening brengen.