Mag een huisarts op Goede Vrijdag de anw-tarieven in rekening brengen?

In voetnoot 3 bij artikel 4.2 van de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (TB/REG 22622-04) kunt u teruglezen dat algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet onder de anw-uren vallen. In de Algemene termijnenwet is in artikel 3, lid 2, terug te lezen dat Goede Vrijdag gelijk gesteld wordt aan de algemeen erkende feestdagen.

Huisartsen die niet participeren in een huisartsendienststructuur (hds)

Voor huisartsen die niet participeren in een hds wordt Goede Vrijdag gezien wordt als een (erkende) feestdag. Dit betekent dat voor incidentele en acute hulplevering overdag alsmede de zorglevering in de anw-uren het anw-verrichtingentarief geldt. Is er in de overdagsituatie sprake van reguliere zorglevering dan kunnen de reguliere consulttarieven in rekening worden gebracht.

Huisartsen die wel participeren in een huisartsendienststructuur (hds)

Voor huisartsen die wel participeren in een hds wordt Goede Vrijdag gezien als een (erkende) feestdag. Dit betekent dat er gekeken moet worden wat hierover contractueel is overeengekomen. Als Goede Vrijdag als feestdag wordt beschouwd en de hds is open, dan gelden de 'gewone' hds-dienstuurtarieven. Blijft de hds dicht, dan kunnen huisartsen in de eigen praktijk reguliere consulttarieven in rekening brengen.