Kan de huisarts zorg via onderlinge dienstverlening overdragen aan de specialist ouderengeneeskunde?

Nee dit kan niet. De zorg die een huisarts levert, wordt via de prestaties uit de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (BR/REG-24132a) in rekening gebracht. 

Als de specialist ouderengeneeskunde de zorg overneemt, of ingeroepen wordt voor een consult, zit deze zorg al inbegrepen in het tarief voor eerstelijnsverblijf. De huisarts mag dit niet apart in rekening brengen.