Is voor opname in het eerstelijnsverblijf een indicatie van een huisarts nodig?

Bij het vaststellen van de medische noodzaak voor opname in het eerstelijnsverblijf zijn twee artsen betrokken: een insturende arts en een opnemende arts. 

De insturend arts is in de regel een huisarts vanuit de thuissituatie of een specialist vanuit het ziekenhuis. De insturend arts overlegt met de opnemend arts, de arts die verantwoordelijk is voor de geneeskundige zorg in het eerstelijnsverblijf. Als de opnemend arts de verantwoordelijkheid voor de gepresenteerde patiënt op zich wil nemen, volgt opname. Mocht in het overleg komen vast te staan dat de opnemend arts de verantwoordelijkheid niet op zich kan nemen, dan gaat de opname niet door. Het besluit om te presenteren bij het eerstelijnsverblijf door insturend arts en het besluit om al dan niet op te nemen door opnemend arts  zijn onderdeel van het medisch handelen en vallen onder het medisch tuchtrecht.