Ik heb 45 minuten voor een consult gepland, maar het duurt slechts 30 minuten. Hoeveel tijd mag ik voor dit consult declareren?

In het zorgprestatiemodel is de planning leidend voor de declaraties (mits u zich houdt aan de Spelregel Planning = Realisatie). In dit geval declareert u dus een consult ‘vanaf 45 minuten’.

In de Spelregel Planning = Realisatie is afgesproken dat als het consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd, u op basis van de realisatie declareert. Dit betekent dat als het geplande consult van 45 minuten slechts 29 minuten duurt, u een consult ‘vanaf 15 minuten’ declareert.