Ik ben op zoek naar het tarieven voor kraamzorg in een achterstandswijk voor de prestaties inschrijving, partus en intake. Waar kan ik deze vinden?

Kraamzorgorganisaties kunnen met zorgverzekeraars afspreken om, waar dat nodig is, de tarieven uit de Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg (TB/REG-19624-01) met maximaal 10% te verhogen; een zogenoemd 'max-max tarief'. Hiermee biedt de NZa de ruimte voor zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties om bijvoorbeeld in achterstandswijken een hoger tarief te rekenen voor de kraamzorg. De NZa stelt dus geen standaard maximumtarieven vast voor kraamzorg in een achterstandswijk. Ik raad u daarom aan om contact op te nemen met de zorgverzekeraar over welk tarief u mag hanteren in een achterstandswijk.