Waar kan ik de tarieven voor kraamzorg in een achterstandswijk voor de prestaties inschrijving, partus en intake vinden?

Wij stellen geen maximumtarieven vast voor kraamzorg in een achterstandswijk. Kraamzorgorganisaties kunnen met zorgverzekeraars afspreken om, waar nodig, de tarieven uit de Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg (TB/REG-20609-01) met maximaal 10% te verhogen. Dit noemen wij een max-max tarief. Neem contact op met de zorgverzekeraar over welk tarief u mag hanteren in een achterstandswijk.