Hoe wordt het MDO vergoed?

Valt de instelling onder het Kwaliteitsstatuut sectie III? Dan hoeft het multidisciplinair overleg (MDO) niet meer te worden vastgelegd voor de declaratie. Het is verdisconteerd in het tarief. 

Zorgaanbieders die onder sectie II van het Kwaliteitsstatuut vallen en die met een andere zorgverlener over een patiënt overleggen, mogen een intercollegiaal overleg registreren. De precieze voorwaarden staan in de (concept) beleidsregel van de NZa.