Hoe wordt de huisartsenzorg bekostigd?

De huisartsenzorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bekostiging

De bekostiging van de huisartsenzorg bestaat uit drie segmenten en prestaties buiten segmenten.

1. Basisvoorziening huisartsenzorg (segment 1);

Basiszorg waarvoor grotendeels binnen de praktijk gediagnosticeerd kan worden. Hieronder vallen de prestaties zoals het inschrijftarief en de consulttarieven.

2. Multidisciplinaire zorg (segment 2);

Dit is multidisciplinaire eerstelijnszorg waarbij naast de huisartsenzorg ook andere disciplines betrokken zijn om een integrale behandeling te geven. Een voorbeeld hiervan is zorg aan een patiënt met diabetes mellitus type 2. Er bestaan zowel gecontracteerde vrije tarieven als ongecontracteerde maximum tarieven voor de multidisciplinaire ketenzorg.

3. Resultaatbeloning en zorgvernieuwing (segment 3).

Segment 3 biedt ruimte voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om (belonings)afspraken te maken over de resultaten van de ingezette zorg uit segment 1 en segment 2. Dit gedeelte beschrijft bijvoorbeeld prestaties die het gebruik van digitale zorg kunnen belonen.

4. Prestaties buiten segmenten:

Daarnaast kunnen huisartsen prestaties declareren die buiten deze segmenten vallen, bijvoorbeeld de huisartsenzorg tijdens avond, nacht en weekend diensturen (ANW verrichtingen), keuringen voor het rijbewijs en zorg aan asielzoekers in een centrale opvang.

Eigen risico

De basisverzekering biedt vergoeding voor de kosten van basishulp door de huisarts zelf of door ondersteunend personeel. Deze kosten komen niet ten laste van het verplichte eigen risico van de verzekerde.

De kosten voor diagnostisch onderzoek, medicijnen of voor andere voorgeschreven zorg vallen niet onder huisartsenzorg. Deze kosten komen wel ten laste van het verplichte eigen risico van de verzekerde.

Bovenstaande is afhankelijk van het soort zorg dat de huisarts voorschrijft. Ketenzorg diabetes bijvoorbeeld is gevrijwaard van eigen risico.

Meer informatie over de vergoeding van de huisartsenzorg is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.