Hoe kan ik acute zorg registeren?

In plaats van de crisis-dbc’s binnen budget komen er aparte consulten en verblijfsdagen binnen budget in het zorgprestatiemodel.

Crisis-dbc’s buiten budget komen ook te vervallen in het zorgprestatiemodel. In plaats hiervan worden de gewone prestaties (consulten en verblijfsdagen) in het zorgprestatiemodel geregistreerd en gedeclareerd.