Wat valt in de grz onder de behandeltijd van de behandelaar?

De zorgactiviteiten 194815 t/m 194842 beschrijven ‘patiëntgebonden handelen’ in de geriatrische revalidatiezorg. Het kan dan om direct of indirect patiëntgebonden behandeltijd gaan. 

Wanneer mag ik behandeltijd registreren?

Dat mag bij behandeltijd, die volgt uit het behandelplan. Dat kan direct of indirect zijn. Directe patiëntgebonden behandeltijd is patiëntgerichte behandeltijd die volgt uit het behandelplan. De patiënt is hierbij aanwezig. Ook de multidisciplinaire besprekingen waar de patiënt of het patiëntsysteem bij aanwezig is, vallen onder directe behandeltijd. Bij indirect patiëntgebonden behandeltijd is de patiënt niet aanwezig. Deze tijd kan bijvoorbeeld geregistreerd worden voor een patiëntbespreking of het maken van een schriftelijke rapportage. Niet-patiëntgebonden behandeltijd wordt niet geregistreerd.

Hoe vaak mag ik behandeltijd registreren?

Patiëntgebonden handelen wordt per tijdseenheid van vijf minuten door de behandelaar vastgelegd. Dit kan ook náást zorgactiviteiten die de behandelsetting beschrijven. In artikel 24 lid 34 van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a) staat hoe er wordt afgerond.

Wie mag behandeltijd registreren?

De specialist ouderengeneeskunde, arts-assistent, physician assistant en/of verpleegkundig specialist en alle peri-/paramedische behandeldisciplines kunnen behandeltijd registreren. Klinisch verpleegkundigen registreren alleen behandeltijd bij specifieke zorgactiviteiten. Dit is de zorg die niet onder het normaal klinisch handelen valt (zorgactiviteit 194837 t/m 194842).

De eerder genoemde beroepen mogen patiëntgebonden behandeltijd voor een geriatrische revalidant registreren als er een behandelplan is voor deze revalidant. Een revalidant kan ook iemand zijn die de patiënt vertegenwoordigt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lid van het patiëntsysteem, zoals een partner of familie.

Ik lever zorg op afstand binnen de geriatrische revalidatiezorg. Mag ik directe behandeltijd registreren?

Dit mag alleen als het gaat om behandeling uit een (uit te voeren/op te stellen) behandelplan. Zie voor meer informatie ook de vraag Hoe registreer ik zorg op afstand binnen de grz?