Hoe registreer ik zorg op afstand binnen de grz?

Levert u zorg op afstand binnen de geriatrische revalidatiezorg (grz)? En vindt de behandeling plaats in verband met een op te stellen of uit te voeren behandelplan? Dan mag u directe behandeltijd registreren.

Het is niet mogelijk om daarnaast ook een consult op afstand te registreren. Voor de medisch-specialistische zorg zijn er aparte zorgactiviteiten voor consulten op afstand. Deze zorgactiviteiten hebben we gelijk gesteld aan een polikliniekbezoek. We zien ze als een gelijkwaardige vervanging van een polikliniekbezoek. Binnen de grz registreert u geen polikliniekbezoeken. Daarom kunt voor een consult op afstand ook geen gebruik maken van de zorgactiviteiten voor consult op afstand.
Dus levert u zorg op afstand? Dan mag u wel directe behandeltijd registreren als behandeling plaatsvindt in verband met een behandelplan.