Wanneer is de prestatie volledige prenatale zorg declarabel en wanneer de deelprestaties prenatale zorg?

De prestatie Volledige prenatale zorg omvat alle verloskundige zorg die voor de bevalling geleverd wordt. De deelprestaties prenatale zorg omvatten een deel van de verloskunde zorg die voor de bevalling wordt geleverd.

Deelprestaties kunnen in rekening worden gebracht bij een spontane abortus, doorverwijzing van de cliënt naar de tweede lijn of het overstappen van verloskundigenpraktijk. Een voorbeeld van een deelprestatie is de prestatie Prenatale zorg na 29 weken doch vóór de bevalling. Dit betekent dat er tot na 29 weken zwangerschap prenatale zorg wordt verleend, maar dat deze zorgverlening eindigt voor de bevalling. Daarbij is er in dit geval (na 29 weken) sprake van doorverwijzing naar de tweede lijn waardoor de prenatale zorg niet volledig door de verloskundige in de eerste lijn wordt geleverd.

De prestaties en tarieven vindt u terug in de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde (TB/REG-21612-02).