Wie mogen zorg leveren vanuit de Wlz?

Instellingen en andere zorgaanbieders.

Zij moeten zich bij het CIBG (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben gemeld en/of een toelatingsvergunning hebben op basis van de Wet toetreding zorgaanbieders.