Welk tarief mag in rekening gebracht worden als een derde partij informatie opvraagt over een patiënt?

Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bestaat hiervoor geen prestatie en kan daarom niet apart gedeclareerd worden.