Wat zijn de regels rondom een preferentiebeleid?

Zorgverzekeraars kunnen voor de vergoeding van geneesmiddelen een preferentiebeleid hanteren. In dat geval vergoeden zorgverzekeraars voor geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, alleen het geneesmiddel dat zij als voorkeur aanwijzen. Kiest de verzekerde toch voor een ander geneesmiddel? Dan moet hij of zij deze zelf betalen. Tenzij er sprake is van een medische noodzaak waardoor een verzekerde moet afzien van het voorkeursgeneesmiddel. Hanteert de zorgverzekeraar geen preferentiebeleid? Dan krijgen verzekerden het gewenste geneesmiddel tot het vergoedingslimiet vergoed.

Voor de vergoeding van geneesmiddelen aan verzekerden heb je volgens de regels in het Besluit Zorgverzekering, dus de 2 varianten: wel of geen sprake van een preferentiebeleid. Andere voorwaarden of aanvullende afspraken tussen zorgverzekeraars en apothekers over de verstrekking van geneesmiddelen, zoals de laagste prijsgarantie, mogen niet voor de rekening van verzekerden komen. Hoe dat precies zit leest u hieronder verder.