Wat is de nhc en hoe wordt deze jaarlijks geïndexeerd?

Nhc staat voor normatieve huisvestingscomponent. De nhc is een onderdeel van het integrale (algehele) tarief. Deze dient als normatieve vergoeding voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding.

Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus (30 jaar) van een nieuwbouwvoorziening, de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken.

Voorbeelden hiervan zijn: grootschalige renovatie, functionele aanpassingen, maar ook onplanbare incidenten zoals een lekkende kraan of het vervangen van een lampje.

Indexatie

De nhc wordt jaarlijks geïndexeerd met een vast indexcijfer: 2,5%. 

De uitgangspunten voor de nhc (en nic) zijn vermeld in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg (BR/REG-24117).