Wanneer wordt de arts verstandelijk gehandicapten (avg) en de specialist ouderengeneeskunde (so) bekostigd vanuit de Wlz en wanneer vanuit de Zvw?

De prestaties 'zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden' en H335 behandeling specialist ouderengeneeskunde en H336 behandeling arts verstandelijk gehandicapten zijn inhoudelijk hetzelfde.

Het verschil is dat u H335 en H336 declareert voor cliënten met een Wlz-indicatie. De prestatie voor de so en de avg in de Wlz vindt u in de Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2023 (BR/REG-23126a).

De prestatie 'zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden' declareert u voor cliënten in de eerstelijn, die zorg ontvangen vanuit de Zvw (dus cliënten zonder een Wlz-indicatie). De prestatie voor de so en de avg in de Zvw vindt u in de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (BR/REG-23126a).