Welke mogelijkheden zijn er vanuit de wijkverpleging voor zorg en ondersteuning aan het cliëntsysteem?

Ondersteuning van het cliëntsysteem is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning beschikbaar. Wijkverpleging is in principe gericht op de cliënt die zelf de zorg ontvangt. Hangt begeleiding of ondersteuning aan het cliëntsysteem direct samen met cliënt gerelateerde zorg? Dan is het mogelijk om die vanuit de wijkverpleging te leveren. Die zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met de verpleging en verzorging van de cliënt.

De duiding in het rapport Verpleging in de wijk, van samenhang verzekerd (2010) van het CVZ (nu Zorginstituut Nederland) is hierin leidend. Op basis van deze duiding is in artikel 5 van de Beleidsregel verpleging en verzorging (BR/REG-24130) in de prestatiebeschrijvingen van persoonlijke verzorging, verpleging, gespecialiseerde verpleging en verpleging en verzorging aan kinderen tot 18 jaar een tekst opgenomen. Daarin staat: ‘ondersteuning en instructie rondom zaken die in directe relatie staan met de zorgbehoefte van de patiënt en desgevraagd aan naasten van de patiënt’. De Handreikingen die V&VN heeft opgesteld gaan verder in op de inhoud en afbakening van het wijkverpleegkundig vak. Zie hiervoor de Handreiking Normenkader en de Handreiking Verpleegkundig proces.