Hoe registreer ik de patiëntgroep?

De patiëntgroep registreert u in het veld ‘zorgvraag’. De codes vindt u in de typeringslijst van Revalidatiegeneeskunde. In de toelichting in de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a) worden de patiëntengroepen inhoudelijk kort toegelicht, zodat het duidelijk is welke patiënten vallen onder welke patiëntengroepen.

Achtergrond

De NZa heeft samen met Revalidatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland de patiëntgroepen ontwikkeld om te komen tot meer transparantie en meer inhoudelijke onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars binnen de medisch-specialistische revalidatiezorg. Het registreren van de patiëntengroepen is sinds 1 januari 2021 verplicht voor zorgaanbieders binnen de medisch-specialistische revalidatiezorg. Door de patiëntgroepen te koppelen aan het subtraject wordt deze informatie via de declaratie bij de zorgverzekeraars en via DIS bij de NZa aangeleverd.