Op hoeveel uren zorg heeft een cliënt recht binnen een zzp en vpt?

Wij bepalen niet het aantal uren dat per zorgprofiel geleverd moet worden. De zorgprofielen zijn globaal omschreven en niet uitgedrukt in uren zorg. Voor de zorgprofielen gelden integrale tarieven: één tarief waarvan alles bekostigd moet worden.

Afspraken zorgplan bepalend voor de zorg die geleverd wordt
In de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt niet vastgelegd op hoeveel uren zorg de cliënt recht heeft. Een cliënt heeft recht op zorg, maar hier worden geen uren aan verbonden. Iedere cliënt heeft een zorgprofiel. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. In het zorgprofiel staat niet welke zorg en ondersteuning de cliënt precies krijgt. Afspraken over de precieze invulling van de zorg worden gemaakt tussen de zorgaanbieder en de cliënt, en staan omschreven in het zorgplan. Het is aan de zorginstelling om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en er voldoende uren besteed worden aan zorgverlening.

Waar zijn de tarieven op gebaseerd?
Per 2014 is de NZa gestopt met de onderbouwing van de zorgprofielen in uren. Dit heeft te maken met de overgang naar integrale tarieven. Sinds 2018 zijn de tarieven in de langdurige zorg volledig integraal. De integrale tarieven zijn gebaseerd op het KPMG Kostenonderzoek langdurige zorg 2018.