Mogen er uren voor dagbesteding in rekening gebracht worden als de cliënt niet komt opdagen?

Het tarief voor niet nagekomen afspraken (no-show) valt buiten de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit komt omdat het geen geleverde geneeskundige zorg betreft. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarom geen prestatie, tarief en regels vast voor no-show.

Een zorgaanbieder mag zelf bepalen of zij een no-showtarief hanteert; wat hier precies onder valt en ook de hoogte van het bedrag is door de zorgaanbieder te bepalen. U kunt het tarief voor no-show niet declareren bij het zorgkantoor omdat het geen geneeskundige zorg is en hiervoor geen prestatie is opgesteld. U kunt het wel in rekening brengen bij de cliënt. U moet de cliënt wel op de hoogte stellen van deze regeling, door bijvoorbeeld schriftelijke informatie of door een melding op uw website.