Mogen er bij meerzorg ook afwezigheidsdagen gedeclareerd worden?

Onder bepaalde voorwaarden mag u bij zzp-meerzorg afwezigheid declareren. Het is belangrijk dat u hierbij rekening houdt met alle administratievoorschriften en voorwaarden.

In artikel 5.2 van de Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022 (NR/REG-2104b) staan de bepalingen voor vergoeding van afwezigheid met betrekking tot zzp-meerzorg.