Mag ik voor een patiënt die slechts 1 dag wordt opgenomen, maar verder poliklinisch behandeld wordt, een klinisch consult registreren?

Ja, dit mag. Alle behandelconsulten en diagnostiekconsulten geleverd op een verblijfsdag vallen in de setting Klinisch (exclusief fz) (voor Zvw-patiënten) of Forensische en beveiligde zorg, klinisch (voor Wfz-patiënten). Zodra de patiënt (weer) ambulant of outreachend behandeld wordt, kan een consult uit de betreffende niet-klinische settings gedeclareerd worden.