Mag ik naast meerzorg andere toeslagen declareren?

Nee. Het is sinds 2019 niet meer mogelijk om naast meerzorg andere toeslagen te declareren.

In artikel 5.2d van de Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022 (NR/REG-2208b) wordt dit als volgt toegelicht: 'Als er meerzorg wordt gedeclareerd, is het niet mogelijk om ook andere toeslagen in rekening te brengen. De kosten waarvoor de toeslagen ter dekking zijn, worden onder de kosten van meerzorg opgenomen in de tariefberekening.'