Wat betekent de term ‘beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert’?

Een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert is bevoegd om een diagnose te stellen, een (zelfstandige) behandelrelatie aan te gaan met de patiënt en hiervoor een zorgtraject te openen. 

Onder de beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren, vallen onder andere de medisch specialist, de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Meer informatie vindt u in artikel 1 lid dd, artikel 4 lid 2 en artikel 5 lid 3 van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a).