Moet iedere zorgverlener in de medisch-specialistische zorg de uitgevoerde zorg op eigen kwalificatiecode registreren?

Nee, artikel 23 lid 3 van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a) heeft alleen betrekking op beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren. Arts-assistenten zijn uitgezonderd van de verplichting.