Kan ik als zorgaanbieder meerdere settings registreren voor een cliënt?

Ja. De patiënt kan binnen één zorgaanbieder van setting wisselen als zijn of haar toestand daar aanleiding voor geeft en / of de aard van de zorglevering significant verandert. Op- en afschaling van zorg op het niveau van settings is daarmee inzichtelijk.

Zie ook onze Informatiekaart Settings in het zorgprestatiemodel.