Is er een voorschrift voor een routeplanner om de vervoerscategorie te bepalen?

De NZa heeft hier geen voorschrift voor.

In de Toelichting van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022 (BR/REG-22125c) staat dat er bij het vervoer gekeken wordt naar de postcode-afstand. 'De postcode-afstand betreft de afstand van postcode tot postcode van een enkele reis (dus een heenreis of een terugreis). Voor het bepalen van de postcode-afstand zijn diverse middelen of tools beschikbaar. De NZa schrijft dit niet voor.'