Is er een verplichte aanlevering aan DIS in het zorgprestatiemodel?

De NZa ontvangt in het zorgprestatiemodel nog steeds declaratiegegevens, alleen leveren zorgaanbieders dit in 2022 en 2023 niet zelf aan. De NZa krijgt deze gegevens van de zorgverzekeraar/de DJI. Dit leest u in artikel 4.2 lid 1 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (NR/REG-2313a).