Ik wil graag woonzorg én specifieke behandeling (SB) leveren aan ggz-cliënten die directe toegang krijgen tot de Wlz. Daarvoor wil ik het modulaire bekostigingsmodel gebruiken. Kan dat?

Ja, in dat is mogelijk. Als een zorgaanbieder woonzorg en de SB levert, moet deze in principe ook de algemeen medische zorg (AMZ) leveren.

U kunt het modulaire model echter ook gebruiken als u woonzorg met SB levert vanuit de Wlz en de AMZ door andere zorgaanbieders laat leveren én declareren in de Zvw. Als aanbieder van woonzorg coördineert u dan de zorginhoudelijke afstemming. De NZa en het Ministerie van VWS werken nog aan de situatie vanaf 2023. Hieronder vertellen wij meer over de mogelijkheden en de bekostiging.

De bekostigingsmodellen in het kort

De bekostiging van ggz-cliënten in de Wlz kent vanaf 2021 een integraal model en een modulair model. Deze modellen beschrijven de bekostiging van woonzorg, SB, AMZ en ggz-behandeling. SB is zorg van bijvoorbeeld een specialist oudergeneeskundige of een arts verstandelijk gehandicapten. AMZ wordt bijvoorbeeld geleverd door een huisarts. Ggz-behandeling is zorg geleverd door bijvoorbeeld een klinisch psycholoog of een psychiater. In het integrale model organiseert één zorgaanbieder al deze zorg door dit zelf te leveren en/of in onderaannemerschap te laten leveren. In het modulaire model kan de aanbieder van woonzorg per module (SB, AMZ en ggz-behandeling) ervoor kiezen deze zelf te leveren, te organiseren in onderaannemerschap en/of te laten leveren door andere zorgaanbieders. Indien de zorgaanbieder alle modules zelf vanuit de Wlz organiseert, is sprake van het integrale model.

Bekostiging via Wlz en Zvw

Alle zorg in het integrale model valt onder de Wlz. Ook de woonzorg en SB in het modulaire model komen altijd ten laste van de Wlz. De ggz-behandeling komt in het modulaire model ten laste van de Zvw. De AMZ komt in 2022 in het modulaire model ten laste van de Zvw. Of de AMZ daarna ten laste van de Zvw of Wlz komt, is nog afhankelijk van politieke besluitvorming rond de positionering van behandeling. De NZa kijkt met het Ministerie van VWS naar de mogelijke scenario’s in het modulaire model na 2022.

Bekijk voor meer informatie onze Informatiekaart Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis.

Snel inzicht in nieuwe bekostiging ggz in de Wlz

Naar schatting hebben in Nederland zo'n tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Benieuwd hoe de bekostiging hiervan werkt? Bekijk dan onderstaand filmpje! 

(Een animatie. Er verschijnt een meisje met psychische problemen)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uurs zorg in de nabijheid, directe toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). 

(Er verschijnen meer patiënten, en ze kijken tevreden)

(Beeldtitel: Wet langdurige zorg (Wlz).

VOICE-OVER: Voor 2021 ontvingen zij nog zorg en ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

(Beeldtitel: De Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning verschijnen in beeld)

VOICE-OVER: Wat betekent deze verandering? De directe toegang tot de Wlz geeft deze mensen zekerheid over de zorg die zij nodig hebben. In dit filmpje vertellen wij hier meer over, zodat u als zorgaanbieder weet wat u kan verwachten.
We hebben een nieuwe bekostiging ontwikkeld voor deze cliënten binnen de Wlz. Hiervoor zijn prestaties en maximumtarieven vastgesteld. 
We hebben voor deze bekostiging twee modellen ontwikkeld. Een integraal model, en een modulair model. Samen met het zorgkantoor bepaalt u welk model u gaat gebruiken, beide is ook mogelijk.  

(Twee zorgaanbieders staan voor een visualisatie van de modellen, die bestaan uit Woonzorg, Specifieke behandeling, Ggz behandeling en Algemeen medische zorg)

VOICE-OVER: Het integrale model is bedoeld voor zorgaanbieders die het totale pakket aan zorg organiseren voor een cliënt, eventueel via onderaannemers.

(Twee zorgaanbieders staan samen bij het integrale model, die bestaat uit Woonzorg, Specifieke behandeling, Ggz behandeling en Algemeen medische zorg.
 
VOICE-OVER: Het modulaire model is vooral geschikt voor zorgaanbieders die samen werken aan de zorg voor een cliënt. Daarbij heeft de zorgaanbieder die de woonzorg levert een inhoudelijk coördinerende rol. Het model bevat dus losse modules. 

(Drie zorgaanbieders overleggen over de modules die zij leveren.)

VOICE-OVER: De cliënten moeten wel voldoen aan toegangscriteria. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt de aanvraag en stuurt de indicatie door naar het zorgkantoor in de regio van de cliënt. 
Als zorgaanbieder maakt u contractafspraken met een of meer zorgkantoren, en dient u een budgetaanvraag in bij de NZa. De NZa stelt dan een beschikking op met het budget. Op basis hiervan voert u samen met het zorgkantoor de contractafspraken uit en levert u de zorg aan de cliënt. 
De NZa heeft op haar website een speciale informatiekaart. 

(De informatiekaart van de NZA verschijnt in beeld.)

VOICE-OVER: Daarin leggen wij de beide modellen verder uit. Geïnteresseerd? Klik dan op de link in de comment of ga naar www.nza.nl.

(De informatiekaart met daarnaast het logo van NZa, en de link www.nza.nl.