Hoe waarborgen jullie de privacy van de patiënt bij de aanlevering van de zorgvraagtypering?

Op de (sociale) media is er onrust geweest over de aanlevering zorgvraagtypering en privacy. Mogelijk maakt u zich daardoor zorgen over de aanlevering. De NZa heeft bij het ontwerpen van de aanlevering goed nagedacht over de privacy en zowel in de techniek als juridisch stappen genomen om de privacy van patiënten te beschermen. Het bestand wat voor de aanlevering door het EPD is aangemaakt, bevat de scores (0-4) op de scorelijsten onder zorgvraagtypering, het gekozen en verwachte zorgvraagtype en een samenvatting van de behandelinzet.

Het bestand bevat geen herleidbare gegevens, zoals naam, adres of bsn. De NZa kan dus niet achterhalen bij welke persoon een scorelijst hoort. De aanlevering is vooraf beoordeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het hoogste Nederlandse orgaan op het gebied van privacy. De AP schrijft dat de aanlevering rechtmatig en proportioneel is gegeven het maatschappelijk belang en de doeleinden van zorgvraagtypering. De AP stelt ook enkele voorwaarden, waar de NZa zich uiteraard volledig aan houdt.

Zie ook onze pagina Privacy in de ggz en het document Informatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy.