Hoe toon ik als zorgaanbieder aan dat de geplande directe tijd gemiddeld overeenkomt met de gerealiseerde tijd?

U mag ervoor kiezen om consulten te registreren conform de veldafspraak Planning = Realisatie. Dit mag ook voor groepsconsulten. Als zorgaanbieder moet u periodiek, maar minimaal 1 keer per jaar, toetsen of de gehanteerde invulling een goede benadering is van de werkelijk bestede tijd. Dit is om te voorkomen dat de geregistreerde tijd bij Planning = Realisatie structureel af zou kunnen gaan wijken van de werkelijk bestede tijd. De manier waarop u dit toetst, kunt u verder zelf invullen. Vanuit de NZa is daar geen standaard voor. Corrigeren met terugwerkende kracht op basis van de uitkomsten van de periodieke toetsing is niet nodig.