Hoe declareer ik als Wlz-instelling paramedische zorg?


Wet langdurige zorg (Wlz)
Wanneer sprake is van specifieke paramedische behandeling aan een Wlz-patiënt komt de zorg ten laste van de Wlz. De zorgaanbieder kan de daarvoor geldende NZa prestaties voor de Wlz in rekening brengen.
 

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wanneer een Wlz-patiënt algemene paramedische behandeling ontvangt, valt dit onder de Zvw.

Per 2021 mogen Wlz-instellingen geleverde algemene paramedische zorg in rekening brengen via de prestaties zoals omschreven in de:

De zorgaanbieder kan ook de prestaties uit de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (BR/REG-21100) in rekening brengen. Dit kan als de paramedische zorg integraal wordt geleverd als onderdeel van zorg in een groep voor gzsp-patiënten.

Het Zorginstituut geeft op haar website meer informatie over algemene paramedische zorg en specifieke paramedische zorg. Het onderscheid staat uitgelegd onder Vragen over paramedische zorg.