Bij diagnostiek of patiënten met complexe dossiers ben ik meer indirecte tijd kwijt. Hoe wordt hier rekening mee gehouden?

In een diagnostiek consult zit gemiddeld meer indirecte patiëntgebonden tijd dan in een behandelconsult. Per 1 januari 2024 kan bij complexe casussen waarbij aanvullend uitgebreid psychologisch onderzoek (psychodiagnostiek) nodig is, de toeslag ‘psychodiagnostiek’ geregistreerd worden. Dit is een toeslag op het diagnostiekconsult vanaf 120 minuten en is niet beperkt naar setting of beroep.

De inhoudelijke afbakening van de zorginhoudelijke vraag wat psychodiagnostiek is, en waar de grens ligt met reguliere diagnostiek, moeten niet bij de NZa liggen. Daarom verwijzen we daarvoor naar de definitie van psychodiagnostiek van NIP en NVP. De definitie vindt u in bijlage 2 van het Verantwoordingsdocument Onderhoud Zorgprestatiemodel, bijlage van de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-24145a.

Voor wat betreft patiënten met complexe dossiers: in de consulttarieven zit het gemiddelde aan indirecte tijd opgenomen. De ene keer is dat te veel en de andere keer te weinig.