Als ik tegelijkertijd contact heb met de patiënt en een naaste (of meerdere naasten), breng ik dan een groepsconsult in rekening?

Nee. U brengt dan alleen een individueel consult in rekening bij de patiënt. Voor de aanwezigheid van de naaste(n) brengt u niets extra’s in rekening. Immers vindt het consult plaats vanwege de behandeling van de patiënt en niet vanwege de behandeling van de naaste(n).

Als de naaste(n) een zelfstandige zorgvraag (en een verwijzing) heeft binnen de geneeskundige ggz, is het wel mogelijk een groepsconsult in rekening te brengen.

Zie ook onze Informatiekaart Naasten in het zorgprestatiemodel.