Hoe kunnen wij u helpen?

De NZa werkt elke dag aan toegankelijke, betaalbare zorg van goede kwaliteit. Dat doen we voor u. Wij vinden het daarom erg fijn als u uw vragen aan ons stelt en mogelijke misstanden aan ons doorgeeft. U kunt ons dus altijd bellen, e-mailen of een brief sturen.

Informatie voor patiënten en verzekerden

Op onze informatiepagina voor patiënten en verzekerden vindt u informatie over de belangrijkste onderwerpen. Bekijk veelgestelde vragen, handige factsheets, of neem contact op met ons Informatie- en Contactcentrum.

Wilt u een melding doen?

Denkt u dat een zorgaanbieder of zorgverzekeraar zich niet aan de regels houdt? Of heeft u een ander signaal over de zorg? Neem dan eerst contact op met uw zorgaanbieder, uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kunt u ook terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ). 

Wij horen ook graag uw signaal via ons Meldpunt. Wij kunnen uw individuele klacht niet oplossen, maar kunnen wel ingrijpen als er structureel iets misgaat bij een zorgverzekeraar of zorgaanbieder. 

Wilt u meer weten wat wij met uw melding doen? Bekijk dan onze Meldpunt pagina.

Contacttevredenheidsonderzoek

Wij willen onze service continu verbeteren. Als u contact heeft gehad met ons Informatie- en Contactcentrum of ons Meldpunt ontvangt u daarom mogelijk een e-mail waarin wij u uitnodigen om deel te nemen aan een anoniem contacttevredenheidsonderzoek.

Dankzij uw evaluatie weten onze medewerkers welke verbeteringen zij kunnen doorvoeren. Onderzoeksbureau Motivaction houdt zich daarbij strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het onderzoeksbureau weet uiteraard niet waarover u een vraag heeft gesteld of een melding heeft gedaan. De antwoorden en opmerkingen die u in het contacttevredenheidsonderzoek geeft blijven anoniem en worden nooit op persoonsniveau doorgegeven.

Een negatieve ervaring met de NZa?

We doen ons best om iedereen zo snel en goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden over de manier waarop de NZa uw vraag of probleem heeft aangepakt? Vindt u bijvoorbeeld dat een medewerker u niet prettig heeft behandeld of dat u te lang heeft moeten wachten op een reactie van ons? Dan horen we dat graag, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Telefonisch
Wij vinden een persoonlijke benadering erg belangrijk. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, willen wij dat graag weten. Als u ons belt, kunnen we het snelst met u kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. U kunt contact opnemen via ons Informatie- en Contactcentrum op telefoonnummer 088 - 770 8 770.

Schriftelijk
U kunt uw ervaring ook schriftelijk delen. Hiervoor kunt u ons een mail of brief sturen. Vermeld daarin in ieder geval altijd uw naam, uw adres, de datum en geef een omschrijving van uw ervaring. Hoe duidelijker u uw negatieve ervaring beschrijft, hoe beter wij tot een oplossing kunnen komen.

Stuur uw mail naar: info@nza.nl

Stuur uw brief met handtekening naar:
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Negatieve ervaring niet voldoende opgelost?
Is uw negatieve ervaring naar uw mening niet voldoende opgelost, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Onze klachtenprocedure vindt u in onze Klachtenregeling NZa op onze website.