Status van contractering tijdens overstapperiode moet duidelijker

Consumenten hebben bij het kiezen van een passende zorgverzekering duidelijke informatie nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat zorgverzekeraars zich op dit punt verder kunnen verbeteren. Tijdens de overstapperiode kunnen zij nog duidelijkere informatie geven over met welke zorgaanbieder er afspraken zijn gemaakt over de vergoeding van zorg. Als dit niet verbetert, gaat de NZa over tot formele handhaving. Deze conclusie volgt uit de beoordeling van een handhavingsverzoek van de Consumentenbond. Hierin vraagt zij de NZa op te treden tegen zorgverzekeraars vanwege de, volgens de Consumentenbond, gebrekkige informatieverstrekking tijdens de overstapperiode. 

Beeld: ©ISK

Verzoek grotendeels afgewezen

De NZa wijst het handhavingsverzoek op de meeste punten af omdat er geen sprake is van overtreding van de wet. Op het punt van bruikbare informatie is de NZa het eens met de Consumentenbond dat dit duidelijker kan. Om aan te geven hoe het staat met de contractering gebruiken de meeste zorgverzekeraars sinds het afgelopen overstapseizoen zogenaamde contracteerstatussen. Dit zijn 5 categorieën die zorgverzekeraars gezamenlijk hebben afgesproken. De NZa vindt dat de informatie aan consumenten met deze contracteerstatussen is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Maar 2 van deze statussen zijn volgens de NZa niet bruikbaar voor consumenten. Het gaat om de situatie dat er nog geen contract is met de zorgaanbieder en dat de zorgverzekeraar nog niet weet of hij die zorg gaat vergoeden. Dit is niet in lijn met de Regeling informatieverstrekking zorgverzekeraars en daarom waarschuwt de NZa de zorgverzekeraars die van deze statussen gebruik maken om daarmee te stoppen.

Late wijzigingen in vergoeding onwenselijk

De NZa heeft onderzoek gedaan naar hoe bruikbaar de informatie is die zorgverzekeraars op hun website plaatsen. De meeste informatie wordt door consumenten als belangrijke keuze-informatie gezien. Hoewel het ook geen overtreding is van de regels vindt de NZa, net als de Consumentenbond, het onwenselijk dat er na 31 december nog wijzigingen plaatsvinden in het gecontracteerde zorgaanbod die nadelig uitpakken voor mensen. De NZa roept zorgverzekeraars op hier op te letten en dit niet meer te doen. Ook de vele polissen die op elkaar lijken, hebben de aandacht van de NZa. Hier hebben we samen met de Autoriteit Consument en Markt onderzoek naar gedaan.