NZa: geen goedkeuring 2 overnames Co-Med

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft geen goedkeuring voor de overname van 2 huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door de huisartsenketen Co-Med Zorg B.V. (Co-Med). Bij de beoordeling van de aanvragen tot overname is de NZa er niet van overtuigd dat Co-Med kan garanderen dat er na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide praktijken.

Beeld: ©ISK

Effectrapportage onvoldoende onderbouwd

De NZa onderzoekt of de overnames zorgvuldig zijn voorbereid en of de te verwachte effecten van de overnames voldoende zijn onderzocht. In dit geval geeft Co-Med in de effectrapportage een beeld van hoe zij de huisartsenzorg tot en met 31 december 2023 zal waarborgen. De huisartsen zijn van plan om met pensioen te gaan en Co-Med heeft onvoldoende concreet gemaakt hoe de zorg voor de patiënten na 1 januari 2024 wordt voortgezet.

Actuele omstandigheden

Wanneer er geen garantie is dat er voldoende huisartsen zijn, brengt dit risico’s met zich mee voor de voortzetting van de zorg voor patiënten. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust. Bij deze afwijzing speelt mee dat 2 eerdere overnameplannen niet goed zijn verlopen. Co-Med had toen wel maatregelen getroffen voor de voortzetting van de huisartsenzorg maar in beide gevallen konden ze dat niet waarmaken. Een aanvraag is toen ingetrokken en een overname is teruggedraaid.

Zorgplicht zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars moeten veranderingen in de zorg per regio goed in de gaten houden. We nemen contact op met de grootste zorgverzekeraar in Bergen op Zoom om ervoor te zorgen dat de huisartsenzorg voor de patiënten toegankelijk blijft. De NZa verwacht dat zij zich houden aan hun zorgplicht. Dit betekent dat zij maatregelen zullen moeten nemen om ervoor te zorgen dat patiënten kunnen blijven rekenen op huisartsenzorg. En dat zij patiënten bemiddelen naar een andere huisarts wanneer dat nodig is, in afstemming met de praktijkhouders die daar ook een verantwoordelijkheid in hebben.