Stijging aantal mensen dat kiest voor budgetpolis

Het aantal mensen dat is overgestapt naar een andere zorgverzekering was in 2022 met 8,5% een kwart hoger dan het jaar ervoor. Ook het aantal mensen dat gekozen heeft voor een budgetpolis is gestegen van 21,8%, in 2022 naar 24,5% in 2023. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2023. De tweedeling op de polismarkt en als gevolg daarvan de aantasting van de solidariteit blijft een punt van aandacht.   

Beeld: ©ISK

Hoogte premie is vaker leidend

Bijna een kwart van de vorig jaar afgesloten zorgverzekeringen waren budgetpolissen. Dit komt doordat de gemiddelde premie in 2023 fors steeg. Het is begrijpelijk dat mensen besparen op kosten. Ook zagen we in de afgelopen periode dat het gecontracteerde zorgaanbod pas zeer laat bekend was. De NZa ziet graag dat mensen bij de keuze voor een zorgverzekering naast de prijs ook kijken naar de inhoud van de polis zoals welke zorg er vergoed wordt. Het is daarom belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders op tijd hun contractering rond hebben zodat mensen goed geïnformeerd een overwogen keuze kunnen maken voor een zorgverzekering. Om dit te bevorderen hebben we een handvattendocument opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces makkelijker en sneller kunnen laten verlopen.

Tweedeling polismarkt

Uit de monitor blijkt dat de tweedeling tussen polissen voor gezonde verzekerden met lage zorgkosten en polissen voor verzekerden met hoge zorgkosten steeds verder toeneemt. Terwijl het verschil tussen de zorgpremies afgelopen jaar flink is afgenomen. De steeds duidelijkere tweedeling is zorgelijk omdat het de solidariteit in gevaar brengt en dat is de basis van het zorgstelsel. In eerdere monitors hebben we dat ook aangegeven en om maatregelen gevraagd. Vanaf 2024 voert het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport een nieuwe maatregel in die ervoor moet zorgen dat het voor zorgverzekeraars minder interessant wordt om zich te richten op jonge en gezonde verzekerden. We verwachten dat deze maatregel aanzienlijke effecten heeft op de zorgverzekeringsmark en bevorderlijk is voor de solidariteit. De NZa zal dit goed blijven monitoren.

Van prijs naar passende zorginkoop

De NZa ziet dat zowel zorgverzekeraars als verzekerden nog steeds erg op de prijs focussen. Voor toegankelijke en betaalbare zorg op de lange termijn is het noodzakelijk dat de focus verder verschuift van een scherpe premie naar de inkoop van passende zorg. Dat gaat om zorg die past bij de behoefte van de patiënt in de regio. Hiermee onderscheiden zorgverzekeraars zich van elkaar en kan de verzekerde een overwogen en inhoudelijke keuze maken.