Boete voor oogkliniek wegens onterechte declaraties en onjuiste administratie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Stolmed Oogklinieken B.V. (Stolmed) een boete op vanwege onterechte declaraties en een foutieve administratie. Eerder zag de NZa onregelmatigheden in de declaraties en stuurden we Stolmed in november 2020 een aanwijzing die inhield dat de overtredingen moesten stoppen. Bij nacontrole bleek de aanwijzing niet afdoende te zijn opgevolgd. Dit resulteerde in een boete met een totaalbedrag van 420.000 euro. De NZa heeft daarbij als boete verlagende factor meegenomen dat Stolmed maatregelen heeft getroffen om de interne organisatie te verbeteren en fouten in de toekomst te voorkomen.

Beeld: ©NZa

Nacontrole

De nacontrole bestond onder andere uit het onderzoeken van patiƫntendossiers. Hieruit bleek dat Stolmed verkeerde en/of te veel zorgproducten declareerde. In alle onderzochte dossiers zijn onterecht parallelle zorgtrajecten geopend en in meerdere dossiers zijn er onterecht polikliniekbezoeken geregistreerd. Met deze werkwijze overtrad de zorgaanbieder artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Daarnaast zag de NZa ook dat zorg niet altijd juist werd geregistreerd. Hiermee heeft de zorgaanbieder artikel 36 van de Wmg overtreden.

Belang van professionele bedrijfsvoering

De NZa werkt aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Het is van groot belang dat zorgaanbieders correct declareren en een volledige en juiste administratie voeren. Een onvolledige administratie of verkeerde declaraties werkt misbruik van zorggelden in de hand. De NZa stopt dergelijk schadelijk gedrag zo snel mogelijk en we leggen sancties op als dat nodig is. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en verstevigen we voor burgers het vertrouwen in de zorg.