Flinke verbeteringen van zorgkantoren bij het toekennen van het pgb

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een waardevol instrument in de Wet langdurige zorg waarmee cliënten zelf zorg en ondersteuning kunnen inkopen. Het is belangrijk dat dit systeem goed functioneert zodat cliënten passende zorg ontvangen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert in haar rapport dat zorgkantoren flinke verbeteringen hebben gemaakt in de toekenning van een pgb.

Beeld: ©ISK

Termijn goedkeuring pgb verbeterd

De NZa ziet dat zorgkantoren het toekenningsproces op tijdigheid hebben verbeterd. Cliënten horen nu bijna altijd binnen de wettelijke termijn of hun aanvraag voor een pgb is goedgekeurd. Voor het doelmatig toekennen van een pgb moeten zorgkantoren echter nog verbeteringen aanbrengen. De NZa verwacht van zorgkantoren dat zij al tijdens de beoordeling van de pgb-aanvraag kritisch kijken of het pgb bijdraagt aan goede en passende zorg voor de cliënt. Bijna alle zorgkantoren moeten hun zorginhoudelijke expertise daarbij beter betrekken.

Cliënten beter beschermen

De NZa kijkt al langere tijd kritisch naar het pgb-systeem en de uitvoering door zorgkantoren. Om cliënten beter te beschermen heeft de NZa onlangs in een position paper aangegeven wat ervoor nodig is om het pgb-systeem in zijn geheel te verbeteren. We vragen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zorgkantoren op verschillende vlakken te helpen en meer bevoegdheden te geven. Het is belangrijk dat zorgkantoren hun taken goed uitvoeren zodat budgethouders de zorg en ondersteuning in kunnen kopen die zij nodig hebben.