Aanwijzingen voor aanbieders wijkverpleging vanwege onvolledige medewerking

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft AYA Thuiszorg B.V. en het daaraan gelieerde AYA Zorginstellingen B.V. een aanwijzing niet meewerken opgelegd. Bij een onaangekondigd bedrijfsbezoek hebben deze aanbieders in de wijkverpleging niet (volledig) meegewerkt aan het informatieverzoek van de NZa. De gevraagde informatie is nodig voor het onderzoek dat de NZa uitvoert naar rechtmatige declaraties en de deugdelijke en transparante financiële administratie van dit bedrijf.

Beeld: ©SSK

Herhaaldelijk verzoek

Tijdens de bezoeken op 2 locaties was niemand aanwezig in het pand waarin deze organisaties zijn gevestigd. De NZa heeft beide bestuurders meerdere informatieverzoeken gestuurd waarop geen volledige reactie is gekomen. Hiermee belemmeren deze organisaties het onderzoek en overtreden daarmee de wet. Na de aanwijzing niet meewerken, hebben beide organisaties alsnog de mogelijkheid gekregen om de gevraagde informatie aan te leveren. Hierbij zijn zij in gebreke gebleven. Daarna is er ook een aanwijzing niet volledig aanleveren van informatie opgelegd. In de aanwijzingen sommeerden wij de bestuurders alsnog mee te werken aan het onderzoek. Omdat beide aanwijzingen niet zijn nageleefd, heeft de NZa besloten over te gaan tot publicatie van dit bericht.

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

De NZa staat voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hiervoor is het van cruciaal belang dat zorgorganisaties een professioneel georganiseerde bedrijfsvoering hebben en dat ze een volledige en juiste administratie op na houden. Sinds begin 2022 houdt de NZa op grond van artikel 40a in de Wet marktordening gezondheidszorg toezicht op de transparante financiële bedrijfsvoering van zorgaanbieders. De zorgaanbieders moeten tijdens een onderzoek inzicht geven in hun (financiële) administratie en eventuele afwijkingen kunnen verklaren. Zo blijft de bedrijfsvoering inzichtelijk en controleerbaar en worden de publieke belangen bij zorginstellingen gewaarborgd.