Boete voor tandarts vanwege verkeerde declaraties en een onzorgvuldige administratie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt H.K. Tjan Tandheelkunde B.V. een boete op van € 227.000 vanwege verkeerde declaraties, een ondeugdelijke administratie en een gebrek aan transparantie. De bestuurder van deze zorgaanbieder, H.K. Tjan, krijgt een persoonlijke boete van € 68.100 opgelegd omdat hij geen passende maatregelen heeft genomen om de situatie te verbeteren.

Beeld: ©ISK

Duizenden verkeerde declaraties

H.K. Tjan is een tandarts en heeft de Wet marktordening gezondheidszorg, artikelen 35, 36 en 38 overtreden. Hij krijgt de boete omdat op basis van onderzoek is gebleken dat de tandarts meermaals onjuiste rekeningen naar zorgverzekeraars en patiënten stuurde. Er werd teveel gedeclareerd en er werd niet geleverde zorg of andere zorg dan geleverd in rekening gebracht. Patiënten zijn tevens niet voldoende geïnformeerd doordat de tandarts geen voorafgaande offertes voor behandelingen verstrekte en de administratie niet voldeed aan de eisen. Het gaat om duizenden verkeerde declaraties in de periode van 2018 tot medio 2021. In februari 2022 legde de NZa een aanwijzing op aan deze aanbieder die inhield dat de tandarts moet stoppen met de overtredingen. De tandarts is voor 1 jaar geschorst uit het BIG-register. Hij mag gedurende de schorsing niet meer werken als tandarts. De Inspectie Gezondheid en Jeugd houdt daar toezicht op. 

Persoonlijke boete bestuurder

De NZa legt naast de boete voor de zorgaanbieder een aparte boete op aan de bestuurder van de organisatie. Dit kan wanneer de bestuurder persoonlijk iets te verwijten valt. Als bestuurder en enige aandeelhouder was H.K. Tjan op de hoogte of had hij op de hoogte moeten zijn van de verkeerde declaraties, ontoereikende administratie en het onvoldoende informeren van patiënten. Hij heeft geen actie ondernomen om dit te herstellen. 

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

De NZa staat voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hiervoor is het van cruciaal belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren en dat de bedrijfsvoering van zorgorganisaties professioneel is georganiseerd. Het bestuur van een zorgorganisatie is hier verantwoordelijk voor. Een onvolledige administratie of verkeerde declaraties werkt misbruik van zorggelden in de hand. De NZa draagt eraan bij om dit zo snel mogelijk te stoppen en we leggen sancties op als dat nodig is. Ook hechten we er aan dat patiënten vooraf goed geïnformeerd worden over de kosten van behandelingen. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en helpen we het vertrouwen in de zorg te verstevigen.