Tweede publicatie documenten over informatie-uitvraag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert voor een tweede keer interne documenten die zijn verstrekt naar aanleiding van een verzoek op de Wet Open Overheid. Deze documenten gaan over de adviesaanvraag van de Nederlandse Zorgautoriteit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering in het zorgprestatiemodel. De documenten zijn, net als de eerder gepubliceerde stukken te lezen op ons documentenplatform.

Beeld: ©ISK

Zorgvuldig proces

De stukken laten zien hoe de NZa vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid heeft gehandeld. En hierbij wilden we zo zorgvuldig mogelijk zijn. In de documenten is verder te lezen hoe de NZa de noodzaak en de proportionaliteit van deze uitvraag zo duidelijk mogelijk heeft uitgelegd. Dit resulteerde in een positief advies van de AP over het uitvragen van gegevens in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering

Om de lange wachttijden in de ggz aan te pakken en om de zorg passender te bekostigen hebben branchepartijen, patiëntenorganisaties en de NZa het zorgprestatiemodel opgericht. Het doel is dat mensen met een complexe zorgvraag minder lang hoeven te wachten. Onderdeel hiervan is de zorgvraagtypering die meer inzicht moet geven in de zorgvraag en de behandelinzet.