NZa: bruikbare informatie voor verzekerden tijdens overstapseizoen is essentieel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat het gecontracteerde zorgaanbod al zoveel mogelijk bekend moet zijn bij de start van het overstapseizoen. Het later bekend maken van het gecontracteerde aanbod is niet in het belang van verzekerden. Zij hebben dan minder tijd om een goede keuze te maken voor een zorgverzekering. Dit zegt de NZa in de brief Acties NZa voor en tijdens overstapperiode 2022-2023 aan minister Kuipers van VWS waarin we terug blikken op de afgelopen overstapperiode 2022-2023.

Beeld: ©ISK

Tijdens de afgelopen overstapperiode waren veel contracten pas na 1 januari 2023 rond. Voor de verzekerden was het hierdoor niet duidelijk of de zorgaanbieder van hun keuze gecontracteerd is in het nieuwe polisjaar. Een van de oorzaken hiervan is financiële onzekerheid bij zorgaanbieders als gevolg van de hoge inflatie en de hoge energiekosten.

Transparantie over gecontracteerd zorgaanbod

Zorgverzekeraars moeten tijdens de overstapperiode duidelijk aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de contractering en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de (aspirant) verzekerde. Als zorgverzekeraars (nog) geen contract hebben met een zorgaanbieder vindt de NZa dat ze daar duidelijk over moeten zijn. Dat het aan het begin van de overstapperiode nog niet duidelijk is of er wel of niet een contract wordt gesloten, zou echter een uitzonderingssituatie moeten zijn.

Duidelijkheid over vergoedingen

De NZa roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om hun verantwoordelijkheid bij de contractering te nemen en ervoor te zorgen dat contracten tijdig gesloten zijn. De NZa wil dat voor verzekerden bij het polisaanbod duidelijk is welke geleverde zorg voor 100% door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit vormt anders een drempel voor verzekerden om over te stappen naar de best passende polis. We zijn aan het bekijken wat hiervoor nodig is en hoe bijvoorbeeld de regelgeving over een transparant zorginkoopproces aangepast kan worden.

Tijdige bekendmaking premies

We zien dat zorgverzekeraars de premie steeds later bekend maken. In enkele gevallen is de premiebekendmaking niet goed gegaan. We zijn voortdurend met zorgverzekeraars in gesprek om hierop aan te sturen. Het te laat bekend maken van de premie is niet in het belang van verzekerden. Zij hebben dan immers minder tijd om zich te oriënteren voor de best passende polis. De NZa vindt het belangrijk dat zorgverzekeraars de premies voor het nieuwe jaar tijdig bekend maken. Dit creëert een gelijk speelveld voor concurrerende zorgverzekeraars.

Polissen die erg op elkaar lijken

De NZa ziet dat zorgverzekeraars die horen bij hetzelfde concern, vaak polissen aanbieden die inhoudelijk weinig verschillen van elkaar. We zien echter liever een meer onderscheidend polisaanbod zodat verzekerden daadwerkelijk iets te kiezen hebben. Op dit moment is voor verzekerden vaak niet duidelijk dat polissen erg op elkaar lijken. We verwachten dat zorgverzekeraars deze polissen in het vervolg bij elkaar in één overzicht publiceren.