Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Koning Willem-Alexander bezoekt dinsdagmiddag 14 maart de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het bezoek staat in het teken van het toekomstbestendig maken van de zorg. 

Beeld: RVD-Bart Maat

Toekomst van de zorg

De NZa en Zorginstituut Nederland geven een toelichting op de actuele situatie in de zorg, de verwachte ontwikkelingen en het concept van passende zorg. Aansluitend gaan enkele multidisciplinaire teams van het NZa in op toekomstscenario’s voor de ouderzorg, de huisartsenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Deze toekomstscenario’s zijn gebaseerd op data en wetenschappelijke inzichten. Bij deze presentaties sluiten ook vertegenwoordigers uit de praktijk aan.

Passende zorg centraal

Samen met Zorginstituut Nederland heeft de NZa het advies passende zorg opgesteld. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg staat in toenemende mate onder druk door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden tot behandeling. Het advies richt zich op gepast gebruik en een andere, passende organisatie van zorg. Dit draagt bij om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden. Passende zorg is een van de onderdelen van het Integraal Zorgakkoord tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, branchepartijen en beroepsorganisaties.