NZa vordert administratie bij aanbieder wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bij een aanbieder in de wijkverpleging langsgegaan om informatie te verzamelen over de administratie. Deze informatie is nodig voor het onderzoek dat de NZa doet naar de deugdelijke administratie, rechtmatige declaraties én de transparante financiële administratie van dit bedrijf en haar onderaannemers. 

Beeld: ©ISK

Bedrijfsbezoek

We Care Circle is enig bestuurder van een aantal zorgaanbieders die door het hele land wijkverpleging leveren. De NZa heeft meerdere informatieverzoeken verstuurd waarop geen volledige reactie is gekomen. Hiermee belemmert We Care Circle het onderzoek en overtreedt daarmee de wet. Wij hebben het bedrijf dan ook een aanwijzing niet meewerken verstuurd. In de aanwijzing sommeren wij de bestuurder alsnog mee te werken aan het onderzoek. Omdat daarna de gevraagde informatie nog niet is verstuurd, zijn we bij het bedrijf langsgegaan om de informatie alsnog te verzamelen. 

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

De NZa staat voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hiervoor is het van cruciaal belang dat zorgorganisaties een professioneel georganiseerde bedrijfsvoering hebben en dat ze een volledige en juiste administratie er op na houden. Sinds begin dit jaar houdt de NZa volgens artikel 40a in de Wet marktordening gezondheidszorg toezicht op de transparante financiële bedrijfsvoering van zorgaanbieders. De zorgaanbieders moeten tijdens een onderzoek inzicht geven in hun (financiële) administratie en eventuele afwijkingen kunnen verklaren. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en helpen we het vertrouwen in de zorg te verstevigen.