NZa hecht aan privacy patiënten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt de privacy van patiënten van het grootste belang. Wij betreuren dan ook de onrust die is ontstaan over de waarborging van de privacy van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor een goede werking van de ggz vragen we informatie uit bij behandelaren. Die informatie is gedepersonaliseerd en is dus niet te herleiden tot individuele patiënten.

Beeld: ©ISK

Mensen met een ernstige zorgvraag moeten te vaak lang op zorg wachten. Wij werken samen met vertegenwoordigers van aanbieders, verzekeraars, patiënten en behandelaren hard aan het verminderen van de wachtlijsten in de ggz. De zorgvraag stijgt de komende jaren, terwijl ook het personeelstekort oploopt. Daarom hebben we het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is in combinatie met de zorgvraagtypering een belangrijk middel om de wachtlijsten in de ggz te verminderen zodat mensen passende en tijdig zorg krijgen.

Voor een goede werking van het model is gedetailleerde informatie nodig. De NZa verzamelt deze gedepersonaliseerde informatie zo dat die niet te herleiden is naar een individuele patiënt. Alleen als we deze data zouden koppelen aan andere datastromen zou het mogelijk kunnen zijn deze wel te herleiden. Onze processen zijn zo ingericht dat dit niet zal gebeuren. Zorgverzekeraars krijgen geen inzicht in de antwoorden op alle zorginhoudelijke vragen.

Patiënten hebben altijd de mogelijkheid om via een privacyverklaring bij hun behandelaar aan te geven dat zij bezwaar hebben tegen het aanleveren van informatie. Behandelaren leveren dan een aantal informatie-elementen over die patiënt niet aan. In onze Informatiekaart 'Informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy' geven wij hierover meer informatie.